Radca prawny Anna MalczewskaOferujemy szeroki pakiet usług i doradztwa prawnego dla:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego (jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • osób fizycznych,
  • organizacji pozarządowych.

Specjalizujemy się w wielu dziedzinach prawa, istotnych z punktu widzenia prowadzenia nowoczesnego biznesu i konkurencyjności na rynku.

W zakresie kluczowych specjalizacji posiadamy bogate doświadczenie i możemy pochwalić się sukcesami.

 


Doświadczenie zbudowaliśmy, w szczególności w oparciu o:

  • znajomość specyfiki tworzenia i zarządzenia zespołami ludzkimi oraz umiejętności negocjacyjne,
  • znajomość specyfiki szkolnictwa wyższego oraz organów administracji rządowej i samorządowej,
  • doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek,
  • doświadczenie w obsłudze prawnej wiodących uczelni publicznych,
  • doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji oraz stowarzyszeń,
  • doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z grupy kapitałowej IT,
  • doświadczenie w obsłudze prawnej spółki zarządzającej portem lotniczym Kraków Airport.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem specjalizacji.

 

 

∼ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ∼

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających. Sporządzanie odwołań i odpowiedzi na odwołania do KIO. Reprezentacja przystępujących przed KIO. Opiniowanie SIWZ. Reprezentacja wykonawców w kontaktach z zamawiającymi.

 

∼ SPÓŁKI ∼

Zakładanie, wszelkie zmiany oraz likwidacja spółek prawa handlowego. Pełna obsługa w procesie rejestracji KRS, w tym przygotowanie formularzy i innych pism. Obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych. Wsparcie w sprawach korporacyjnych w zakresie obsługi organów spółek, ich posiedzeń, przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy. Tworzenie procedur i przepisów wewnętrznych.

 

∼ JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ∼

Doradztwo dla osób planujących założyć działalność gospodarczą, pomoc w doborze formy prawnej prowadzonej działalności. Wsparcie prawne w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Opracowanie niezbędnych wzorów dokumentów, umów i formularzy. Pomoc prawna w przygotowaniu sukcesji w firmach rodzinnych.

 

∼ NON - GOVERMENTAL ORGANIZATIONS (STOWARZYSZENIA I FUNDACJE) ∼

Zakładanie, wszelkie zmiany i likwidacja stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych w KRS oraz fundacji. Przygotowanie statutu oraz wymaganych formularzy lub pism do organów rejestracyjnych. Wsparcie przy prowadzeniu bieżącej dokumentacji działalności NGO i jej organów. Rejestracja organizacji pożytku publicznego.

 

∼ NIERUCHOMOŚCI ∼

Sporządzanie umów najmu i dzierżawy, także gruntów rolnych. Reprezentowanie najemców i wynajmujących. Obsługa wspólnot mieszkaniowych. Reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi. Opiniowanie umów deweloperskich.

 

∼ UMOWY ∼

Przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego (m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło (w tym z przeniesieniem praw autorskich), umowy sprzedaży i dostawy), umów handlowych i umów o zachowaniu poufności (NDA), umów na prace remontowe i roboty budowlane, umów deweloperskich, projektowych, podwykonawczych oraz umów z zakresu praw własności intelektualnej. Prowadzenie negocjacji w celu zawarcia umowy lub na etapie jej realizacji. Przygotowanie ogólnych warunków umów i regulaminów. Sporządzanie wzorów umów i innych dokumentów.

 

∼ E-COMMERCE ∼

Przygotowanie i opiniowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych, regulaminów konkursów i promocji, polityki prywatności, wzorów i formularzy. Reprezentowanie konsumentów w sporach dotyczących ochrony praw konsumentów.

 

∼ SZKOLNICTWO WYŻSZE ∼

Doradztwo w sprawach studenckich i doktoranckich, pracowniczych. Reprezentowanie przed komisjami dyscyplinarnymi studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Dostęp do informacji publicznej.

 

∼ RODO 

Kompleksowe przygotowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych: wewnętrzna polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, polityka prywatności, klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, inne wzory dokumentów i formularzy wymagane przez RODO. Ocena aktualnych rozwiązań w zakresie RODO, audyt dokumentacji RODO.

 

∼ AML - PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU ∼

Przygotowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dla mniejszych instytucji obowiązanych (tj. pośrednicy obrotu nieruchomości, doradcy podatkowi, biura rachunkowe oraz księgowe, podmioty świadczące usługi polegające na  tworzeniu osób prawnych, galerie sztuki). Przygotowanie niezbędnych dokumentów, wzorów i formularzy związanych z oceną ryzyka i stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.

 

 URZĘDY - SPRAWY ADMINISTRACYJNE (skargi, odwołania, dostęp do informacji publicznej.  
   ODWOŁANIA (EGZAMINY ZAWODOWE)  ∼

Sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracji publicznej lub innych instytucji. Wsparcie przy wnoszeniu odwołań od wyników egzaminów państwowych (w tym egzaminów zawodowych radcowskich i adwokackich) oraz konkursów organizowanych przez różnego rodzaju instytucje. Doradztwo w zakresie dostępu do informacji publicznej.

 

∼ REPREZENTACJA KLIENTA ∼

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Reprezentacja w sporach  i negocjacjach ugodowych z nierzetelnymi wykonawcami i kontrahentami.

 

∼ OSOBY PRYWATNE ∼

Reprezentacja Klienta (konsumenta) w sporze z przedsiębiorcami (sprzedawcami, usługodawcami) w zakres wadliwych dostaw rzeczy lub świadczonych usług. Prowadzenie negocjacji ugodowych. Doradztwo prawne w bieżących sprawach życia codziennego osób prywatnych.